Thursday, February 5, 2009

Ke Mutah

Hari ini saya ke Mutah untuk mengikuti kes pelajar di sana. Tetapi kes tersebut telah ditunda ke 23 Februari 2009.

Kesempatan tersebut diambil untuk membuat lawatan singkat ke perkuburan sahabat iaiatu Jaafar Tayyar dan Zaid bin Haritha.

Sempat kembali ke Amman untuk mesyuarat pada pukul 2 petang.